products.
Visionary
thinking.

finančne storitve.

Posredovanje storitev premoženjskega upravljanja in plemenitih kovin: Samostojni poslovni partnerji viona stojijo strankam, pri naložbenem in investitorju pravičnem svetovanju, s storitvijo zasebnega bančništva ob strani, vendar vedno s poudarkom na dolgoročni izgradnji in povečanju premoženja. Poudarek je na na skrbno sestavljenih vzorčnih portfeljih investicijskih skladov kot tudi plemenitih kovin.

V goščavi različnih produktov na finančnem trgu je investicijski sklad obetaven instrument, saj nudi skozi možnost razpršitve dolgoročno izgradnjo premoženja. Zaradi tega je ta vrsta naložbe primerna tako za male vlagatelje  kot  za institucionalne stranke. Storitev privatnega bančništva samostojnega poslovnega partnerja obsega posredovanje upravljanja premoženja in pa naložbe v plemenite kovine.

Pri vseh izdelkih stoji v ospredju osebni in individualni pristop svetovanja v okviru Privatnega bančništva, ki ni vezan na delovni čas in se vedno orientira na potrebe posamezne stranke. V nizu teh svetovanj so določeni osebni naložbeni motivi, na katerih temelji po meri narejena ponudba.

Redni kontakt stranke s svetovalcem omogoča neneheno spremljanje strankinega portfelja in če je potrebno, se lahko tudi optimizira. Samostojni poslovni partnerji viona opravijo ustrezno usposabljanje in tako opravljajo svoje delo zelo profesionalno.

Posredovanje
plemenitih kovin

Posredovanje
upravljanja premoženja

vrednosti, ki trajajo skozi generacije.

V teku človeške zgodovine je obstajalo nešteto oblik plačilnih sredstev in različnih definicij denarja. Plemenite kovine, še posebej zlato, izstopajo, saj skozi stoletja in različne kulture še do danes stojijo v središču številnih plačilnih sistemov.

Tradicija, da ljudje zaupajo trajni vrednosti zlata, nam je vsem poznana in nima samo racionalno temveč tudi čustveno ozadje. Ta tradicija se začne z dejstvom, da je zlato redko in ga je težko proizvajati, da je v prejšnjih časih predstavljal pomemben simbol, saj si „barvo sonca“ lahko nosil v rokah in je v zadnjih desetletjih z zlatim standardom postal del denarnega oz. valutnega sistema.

Last fizičnega zlata – zlatnih palic in zlatnikov – lahko posreduje občutek ultimativne varnosti in trajne vrednosti. Cena zlata lahko skozi tedne ali mesece raste ali pada, fizično zlato pa je in bo vedno sprejeto kot nekaj s trajno vrednostjo. Je veliko več kot zgolj investicija.

upravljanja premoženja.

Glede na osebne razmere se lahko zgodi, da zahteva željene storitve presega klasično premoženjsko svetovanje.

Samostojni svetovalec viona razume pojem upravljanja premoženja kot kakovostno in individualno storitev. Skupina strokovnjakov prevzame upravljanje zaupanih sredstev strank.

Storitev upravljanja premoženja uporablja običajno vsaka stranka, ki razpolaga z veliko količino potencialno vloženega kapitala. V sklopu upravljanja premoženja, prejme stranka dostop do ekskluzivnih instrumentov na finančnem trgu, ki so vedno usklajeni z individualno potrebo in preferenco.

Vas zanima? Tukaj povprašajte
Mehr lesen

PARTNER BANK AG: odgovornostno okrilje za samostojne vion-svetovalce.

Storitve vrednostnih papirjev:

podjetje je posrednik Partner Banke AG, Goethestraße 1 a, 4020 Linz. Opravljanje storitev vrednostnih papirjev  in upravljanje  depojev poteka v Partner Banki AG. Partner Bank AG je odgovorna za ravnanja in opustitve posrednikov pri opravljanju storitev vrednostnih papirjev v imenu in za račun banke. Informacije o Partner Banki AG kot tudi o njenih produktih in storitvah, najdete na spletni strani  www.partnerbank.at.

Pomembno opozorilo:

Posrednik je od Banke ločeno in samostojno podjetje. Ne ukvarja se s podružnicami, poslovalnicami ali zastopništvi Banke. Posrednik ne bo nikoli sprejel denarnih sredstev od stranke –  niti za posredovanje  Banki ali stranki.