responsibility.
Visionary
thinking.

odgovornost.

Za evropsko delujoče podjetje, ki se zaveda odgovornosti, je stik s sektorji družbena odgovornost in trajnostno vodenje podjetja samoumevno.

Vion definira pojem odgovornosti veliko širše od tistih parametrov, ki jih navajajo zakoni in uredbe. Naše delovanje je v vseh smereh usmerjeno k dolgoročnosti in trajnosti, ta odgovoren in daljnjosežen pristop obravnavamo kot osnovno predpostavko za uspeh.

Podjetje se zaveda velike odgovornosti, ki jo ima do strank, sodelavcev, samostojnih poslovnih partnerjev in pa do javnosti ter družbe. Transparentnost, poštenost in kvalitetno ravnanje so torej globoko zakoreninjene. Vion na podlagi teh vrednot misli in deluje vedno z vizijo in se močno usmerja k prihodnosti.

Uresničevanje te odgovornosti je za vion samoumevno in pripada – iz našega pogleda – v vsakem primeru k samoumevnosti podjetništva. Prepričani smo, da bistvo za trajnostno in uspešno gospodarstvo leži v odgovorni družbi kot tudi v premišljenem ukrepanju.

Kot podjetje, ki deluje v več različnih državah, profitiramo ogromno od individualnih razlik in raznolikosti, ki jih prinese vsakodnevno delo z ljudmi. Dejstva, različni jeziki, norme in vrednote s katerimi se srečujemo, predstavljajo za naše podjetje bogatenje.

Stranke, zaposleni in mreža.

Kot vestno delujoče podjetje se zavedamo velike odgovornosti do naših strank , sodelavcev in naše mreže.

Naše na dolgi rok ustvarjeno delovanje je mogoče najti v vseh delih podjetja. Uspeh podjetja je posledica prispevka in zvestobe, kot tudi znanja in izkušenj vseh, ki spremljajo ali so spremljali vion.

Zavedamo se, da bil uspeh brez naših strank, sodelavcev in sodelavk ter poslovnih partnerjev, težak. Prepričani smo, da je vlaganje v izobraževanje naložba za prihodnost in zahteva ter razvija kvalifikacije in kompetence naših sodelavcev in samostojnih poslovnih partnerjev.

Pomoč posameznim individualnim potencialom, ki imajo voljo do prispevka in dejavnosti, pri nas še posebno spodbujamo in uživa pri nas pomemben status. Brez nenehnega razvijanja ne bomo mogli priti do napredovanja – le tako lahko zagotavljamo obstojnost podjetja. Nasa mreža dobaviteljev in partnerjev pomembno prispeva k dodatni vrednosti, kvaliteti in k inovacijam. Na tem temelji uspeh našega podjetja.

Vion – vision one invest – iz Graza dela z več kot 250 dobavitelji in partnerji iz petih evropskih držav. Za nas je pomembno, da vsi izpolnjujejo iste parametre, potrebe in standarde, katere smo tudi sami zapisovali.

mission statement.

Živimo prihodnostno usmerjen koncept Privatnega bančništva in vidimo našo misijo v tem, da za naše poslovne partnerje postavimo tiste glavne stebre , ki so potrebni za kvalitetno in ustrezno svetovanje vlagatelju s poudarkom na dolgoročni izgradnji premoženja. Kot specialisti za naložbe lahko vsakemu tipu stranke ponudimo individualne rešitve in možnosti.

Napredno in sodobno delovanje je pri nas vedno v ospredju, vendar vedno v skladu z odgovornostjo, zanesljivostjo  in transparentnostjo. Poudarek je na kakovostnem izobraževanju in nadaljnjem usposabljanju kot tudi trajnostni izbor in redna optimizacija produktov ter portfeljev. Vse to se mora prilegati v skladen in k strankam usmerjen splošen koncept, ki nikoli ne sme prestavljati kompromisa.

Podjetje vion – vision one invest – je aktivno v Avstriji, naši samostojni poslovni partnerji, ki delujejo pod odgovornostnim okriljem Partner banke AG, pa poleg tega tudi večih državah Srednje Evrope, tam kjer sme delovati Partner bank AG.